ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS ON ANDNUD JAATAVA VASTUSE FURCELLA OÜ TAOTLUSELE JÄRGMISE TOETUSMEETME RAAMES:

Perioodil 03.04.2017.a. kuni 02.10.2018.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekt EU51400 „Furcella starditoetus”“. Projekt sai tuge EASi starditoetuse meetmest.
Projekti eesmärk on käivitada punavetikate baasil naturaalsete kreemide ja muu kosmeetika tootmine, tootearendus ja turundus.
Tulemusena suurendatakse müügitulu ja ekspordi mahtu.
Projekt on toetatud summaga 15000 €

TÄNAME ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS ANTUD USALDUSE EEST NING KASUTAME TOETUST FURCELLA OÜ ARENGU PLAANIDE ELLUVIIMISEL PAREMAL VIISIL.